top of page

Leden nieuws

Oproep kandidaturen nieuwe bestuursfuncties

Secretaris

Opmaak kort verslag vergadering, uitsturen uitnodiging vergadering, …

Verantwoordelijke Communicatie

Beheert op onpartijdige manier de sociale media account van SBH, helpt mee content te genereren voor onze website/blogposts

Verantwoordelijke Werving nieuwe leden

Volgt aanvragen van nieuwe producenten op aan de hand van de vastgestelde criteria

Verantwoordelijke Relaties stakeholders

Volgt contacten op met onze stakeholders (Provincie Limburg, Visit Limburg, steden & gemeenten, lokale organisaties, …)

Maandag 24/6
om 18u

Uitnodiging 

Uitbreiding bestuur & oproep kandidaturen

Smaak Begint Hier heeft jou nodig!

De uitdaging van een nieuw initiatief is om de leden voldoende te betrekken in de werking, alsook het nodige werk gedaan te krijgen. Het afgelopen jaar werd de uitwerkende rol vanuit CIAGO uitgevoerd, maar hier brengen we nu verandering in. Graag willen we Smaak Begint Hier nog meer gedragen zien worden vanuit het engagement van de groep producenten, om zodoende de taken wat te verdelen en te verlichten voor iedereen.

 

Op de bijeenkomst van maandag 24/6 kiezen we naast de reeds ingevulde rol van Voorzitter (Karel Vaes) en Ondervoorzitter (Eric Jansen) voor bijkomende bestuurders van Smaak Begint Hier. Vervoeg het bestuur, het is de uitgesproken kans om actief mee je schouders onder ons regionaal label te zetten.

Iedere functie zal kunnen rekenen op de ondersteuning van CIAGO

 

Bevestig uiterlijk vrijdag 21 juni je deelname aan de vergadering en laat weten of je kandidaat bent voor een van onze bestuursfuncties via volgend formulier https://forms.office.com/e/hWE9HGp9rT 

 

Agenda

 • 18.00u Verwelkoming door de Voorzitter

 • 18.10u Korte stand van zaken

 • 18.20u Uitbreiding bestuur

 • 19.00u Toelichting opstart werkgroep-werking

 • 19.30u Afronding gevolgd door lichte maaltijd

Locatie

Café Coureur, Borgloon

Voorstellen werkgroepen

Wijnbouwers, ciderproducenten - aanpak visibiliteit in de winkel en mogelijke acties

Verkoop Van Zon

1

Bepaalde productcategorieën zoals cider bieden een sterk potentieel voor de streek, maar de producenten ervaren elk op hun beurt gelijkaardige problemen. Vaak te beginnen met het opkrikken van de vraag. 

- Is een werkgroep voor de bvb de ciderproducenten een manier om de eigen werking te overstijgen en dmv samenwerking meer commerciële en productieslagkracht te creëren?

Samenwerking: cider

3

Via ons cross-docking platform bij Cuvelier kunnen we deze misschien ook benutten voor het bundelen van bestellingen voor directe verkoop aan bvb:

- cateringbedrijven

- steden/gemeenten

- provincie

- organisaties

- verenigingen/serviceclubs

Directe verkoop

2

 • Alle info via deze link

 • Europese maatregel voor gebiedsgerichte en geïntegreerde projecten op het platteland

 • Programmaperiode 2023-2027

 • Versterkt het lokaal, economisch en maatschappelijk weefsel op het platteland

 • draagt bij tot een diversificatie van de plattelandseconomie

 • realiseert een verbetering van de leefkwaliteit

 • Haspengouw Zuid-Oost (Bilzen, Riemst, Tongeren, Borgloon, Kortessem, Hoeselt)

 • Haspengouw Zuid-West

 • Nieuwe oproep 1/7 - deadline 15 oktober

 • 65% cofinanciering

  • Reguliere projecten min. € 30.000 - max € 1.000.000

  • Micrpprojecten van max € 12.000

  • Onderscheid tussen: investeringsproject (min 50% van de projectkost)

  • Dienstverlening (investeringskost bedraagt minder dan 50%)

 • Prioriteit 1: Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, en valorisatie van biomassaresten

  • Ik zet graag nieuwe lokale voedselstrategieën op en schaal de korte keten op door… (doelstelling 5.3.1. Doelstelling 1.1: Opzetten van lokale voedselstrategieën en opschaling korte keten

   • Opschalen van korte keten via een meer collectieve aanpak

   • Initiëren/versterken van de afzetmarkt/economisch rendement d.m.v. (mobiele) coöperatieven gecombineerd met een centraal punt (‘collect and go’)

   • ​Wijnbouw als opportuniteit

   • Afzet van lokale producten

   • Doelgroepen: Ondernemers in horeca en retail

  • Ik innoveer binnen nieuwe landbouwbedrijfsmodellen door…

 • Prioriteit 2: Leefbare en levendige dorpen

  • Ruimte voor de uitbouw van multifunctionele (ontmoetings-)plekken

 • Prioriteit 3: Biodiversiteit en landschapskwaliteit

  • inzetten op streekeigen landschappen

  • de connectie met de streekidentiteit inzetten door…

Indiening dossier: LEADER

4

bottom of page